PSYKOSOSIAALINEN KOTIKUNTOUTUS

Hermanninranta tarjoaa psykososiaalista kotikuntoutusta mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Psykososiaalinen kotikuntoutus on kokonaisvaltaista, asiakkaan kotona tapahtuvaa kuntoutusta. Psykososiaalinen kotikuntoutus sisältää asiakkaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn yksilöllisen huomioinnin ja tukemisen. Psykososiaalisen kotikuntoutuksen tavoitteena on ehkäistä potilaan laitostumista ja tukea hänen selviytymistään kotona.

Kysy vapaita asiakaspaikkoja

Otamme yhteyttä sinuun 24h kuluessa.

SISÄLTÖ

Psykososiaalinen kotikuntoutus koostuu asiakkaan terveydentilan ja toimintakyvyn seurannasta. Lisäksi siihen kuuluu neuvonta ja kannustaminen terveydenhoitoon ja terveyden edistämiseen, sekä toimintakyvyn tukeminen. Psykososiaaliseen kotikuntoutukseen voi sisältyä muun muuassa ulkoilu yhdessä asiakkaan kanssa, asiointi yhdessä asiakkaan kanssa, avustaminen ja tukeminen kodin ulkopuolisissa tapahtumissa, ohjaaminen kotiaskareiden teossa, menetettyjen taitojen uudelleen harjoittaminen, keskusteleminen, kuunteleminen, muistin harjoittaminen, ohjaaminen yksilöllisten harjoitteiden tekemiseen, yhteydenpito omaisiin ja viranomaistahoihin, sekä lääkityksen totetumisen seuraaminen ja lääkehoidossa avustaminen.

TAVOITTEET

Psykososiaalisen kotikuntoutuksen tarkoituksena on parantaa asiakkaan toiminta- ja selviytymiskykyä niin, että hänen oma tyytyväisyytensä elämäänsä lisääntyisi, sekä toimintakyky parantuisi. Psykososiaalinen kotikuntoutus voidaan nähdä keinona ennaltaehkäistä asiakkaan elämäntilanteen huononeminen. Ennaltaehkäisyn tarkoitus on katkaista negatiivinen kierre ja ennaltaehkäisevän työn tarkoituksena on pyrkiä auttamaan yksilöä ennen kuin hän joutuu psykiatriseen hoitoon. Lisäksi on todettu, että ennaltaehkäisyn avulla voidaan viivästyttää varsinaista sairastumista tai helpottaa jo sairastuneen tuntemaa kärsimystä ja pahaa oloa. Varhaisella puuttumisella ja ennaltaehkäisevällä työllä pystytään myös merkittävästi lyhentämään sairastuneen toipumisaikaa.